Connect with us

công nghệ

7. Đổi mới trí tuệ nhân tạo: Cái nhìn thoáng qua về tương lai của công nghệ | Bởi Georgia Elena | Tháng 1 năm 2024

[ad_1]

Khoa học và công nghệ xây dựng máy tính và hệ thống có thể suy luận, học hỏi, đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề—những nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh của con người—được gọi là trí tuệ nhân tạo (AI). Sự phát triển nhanh chóng gần đây của trí tuệ nhân tạo đã được thúc đẩy bởi sự sẵn có của lượng dữ liệu khổng lồ, sự tạo ra phần cứng và phần mềm máy tính mạnh mẽ cũng như việc phát minh ra các thuật toán và mô hình mới. Trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, lĩnh vực như công nghiệp, ngân hàng, giáo dục, giải trí, v.v. Nhưng AI cũng có khả năng tạo ra những ý tưởng mới mẻ, độc đáo có thể tác động đến tương lai của xã hội và công nghệ. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu thêm về một số đột phá về AI đang gây chấn động thế giới và những tác động tiềm tàng của chúng đối với định hướng công nghệ.

Đổi mới AI là những sản phẩm và cách sử dụng AI thể hiện các đặc điểm, khả năng hoặc hiệu ứng mới, độc đáo vượt quá trình độ hiện đại hoặc sự mong đợi của các bên liên quan và người dùng. Bốn loại—sáng tạo, nhận thức, tương tác và đạo đức—có thể được sử dụng để nhóm các sự phát triển trong trí tuệ nhân tạo. Những đổi mới trong AI sáng tạo bao gồm những đổi mới tạo ra các vật liệu mới, độc đáo, bao gồm chữ viết, âm nhạc, đồ họa và mã. Những đổi mới của AI nhận thức là những đổi mới có thể hiểu và giải thích dữ liệu động, phức tạp, chẳng hạn như lời nói, ngôn ngữ nói hoặc hình ảnh trực quan. Những cải tiến AI tương tác có thể nói chuyện và làm việc với con người hoặc các tác nhân khác như chatbot, trợ lý ảo hoặc robot. Những tiến bộ trong AI giúp giải quyết và khắc phục các vấn đề cũng như khó khăn về đạo đức, chẳng hạn như quyền riêng tư, sự công bằng, trách nhiệm giải trình hoặc tính minh bạch, là những tiến bộ trong AI trong đó việc sử dụng và tác động của AI được coi là có đạo đức. Dưới đây là một số ví dụ về những tiến bộ của AI đã gây chấn động thế giới:

  • GPT-3: Với lời nhắc hoặc câu hỏi, phát minh AI tổng quát GPT-3 có thể tạo ra tài liệu đa dạng và gắn kết về bất kỳ chủ đề nào. GPT-3 là mạng thần kinh sâu có khả năng tạo văn bản bằng các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) như…
See also  Xu hướng chính sách công nghệ, viễn thông năm 2024 (2/2)

[ad_2]

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *