Connect with us

công nghệ

Bạn có nên thêm cổ phiếu Spotify Technology SA (SPOT) vào danh mục đầu tư của mình vào thứ Ba không?

[ad_1]

Spotify Technology SA có xếp hạng 94 (điểm) gần trên đỉnh, gần vị trí dẫn đầu Dịch vụ giao tiếp cơ sở khoa nhà đầu tư quan sát. Điểm 94 của Spotify Technology SA có nghĩa là công ty này xếp hạng cao hơn 94% cổ phiếu trong ngành. Ngoài ra, điểm tổng thể của nó là 99, cao hơn 99% của tất cả các cổ phiếu.

Điểm SPOT tổng thể là 99 điểm. Hãy tìm hiểu xem điều này có ý nghĩa gì với bạn và giành được thứ hạng còn lại trên SPOT!

[ad_2]

Source link

See also  Sự kiện công nghệ sản xuất hàng đầu của Quebec
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *