Connect with us

công nghệ

Blacksky Technology Inc (BKSY) có phải là lựa chọn tốt cho Công cụ Khoa học và Công nghệ ngày Thứ Tư không?

[ad_1]

Blacksky Technology Inc có xếp hạng 74 (Thổ cẩm Shengyuan) gần trên đỉnh, gần vị trí dẫn đầu Dụng cụ khoa học kỹ thuật Cơ sở ngành nhà đầu tư quan sát. Điểm 74 của Blacksky Technology Inc có nghĩa là nó đạt điểm cao hơn 74% cổ phiếu trong ngành. Blacksky Technology Inc cũng có xếp hạng tổng thể là 50, cao hơn 50% tổng số cổ phiếu. Dụng cụ khoa học kỹ thuật xếp thứ 88/148 ngành.

Tổng số điểm của BKSY là 50 điểm. Tìm hiểu xem điều này có ý nghĩa gì với bạn và nhận được phần còn lại của bảng xếp hạng trên BKSY!

[ad_2]

Source link

See also  Ý kiến: Công nghệ sẽ đưa chúng ta đến đâu?
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *