Connect with us

chơi game

Đề cử GOTY 2023 của Steam cực kỳ kỳ lạ và tôi đoán đó là lỗi của bạn

[ad_1]

Mô tả về giải thưởng “Lao động tình yêu” của Steam như sau:

“Trò chơi đã ra mắt được một thời gian. Những đứa trẻ sáng tạo của nhóm đã ra mắt, nhưng với tư cách là những bậc cha mẹ tốt, những nhà phát triển này tiếp tục nuôi dưỡng và hỗ trợ những sáng tạo của họ. Trò chơi vẫn phổ biến cho đến ngày nay. Tất cả những năm sau đó đều có nội dung mới.”

[ad_2]

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *