Connect with us

chơi game

Factorio gần như viết lại thế hệ thế giới của mình để giải thích cho các hành tinh mới – giống như hành tinh núi lửa này

[ad_1]

yếu tố Gói mở rộng thời đại vũ trụ sắp tới Bản cập nhật Factorio 2.0 miễn phí đi kèm là một vấn đề lớn đối với trò chơi xây dựng nhà máy, đặc biệt là do những nỗ lực mà nhà phát triển Wube Software đã bỏ ra để cập nhật nhiều hệ thống và cơ sở mã cơ bản của trò chơi, điều này có ý nghĩa đối với những gì có thể có bên trong Factorio. những thay đổi đã được thực hiện.

Lấy tàu cao tốc làm ví dụ.

[ad_2]

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *