Connect with us

chơi game

Khi cuộc chiến AI chậm rãi nhưng chắc chắn bắt đầu, các chatbot AI được đào tạo để bẻ khóa các chatbot khác

[ad_1]

Trong khi đạo đức AI vẫn là một vấn đề nóng bỏng hiện nay thì các doanh nghiệp và chính phủ trên thế giới vẫn tiếp tục tranh luận về ý nghĩa đạo đức của công nghệ này. Chúng ta thường gặp khó khăn trong việc xác định chứ chưa nói đến việc kiểm soátcó một số tin hơi đáng buồn: các chatbot AI đã được đào tạo để bẻ khóa các chatbot khác và chúng có vẻ khá giỏi việc đó.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore Đã xâm nhập thành công một số chatbot phổ biến (vượt qua Phần cứng của Tom), bao gồm ChatGPT, Google Bard và Microsoft Bing Chat, tất cả đều được thực hiện bằng LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) khác. Sau khi bị xâm phạm một cách hiệu quả, các bot đã bẻ khóa có thể được sử dụng để “phản hồi bằng danh tính mà không bị ràng buộc về mặt đạo đức”. Crikey.

[ad_2]

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *