Connect with us

công nghệ

Liệu Wrap Technologies Inc (WRAP) có thể tiếp tục là người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ không?

[ad_1]

đánh giá 99 điểm nhà đầu tư quan sát Trao cho Wrap Technologies Inc (bọc) cổ phiếu đặt nó ở gần đầu công nghệ phòng. Ngoài việc đạt điểm cao hơn 89% cổ phiếu trong lĩnh vực Công nghệ, xếp hạng tổng thể của WRAP là 99 có nghĩa là cổ phiếu đạt điểm cao hơn 99% trong số tất cả các cổ phiếu.

Tổng điểm của WRAP là 99 điểm. Hãy tìm hiểu xem điều này có ý nghĩa gì với bạn và giành được phần còn lại của bảng xếp hạng trên WRAP!

[ad_2]

Source link

See also  Các nhà phân tích đang cập nhật kỳ vọng của họ sau khi Carpenter Technologies (NYSE: CRS ) báo cáo kết quả quý hai
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *