Connect with us

Tin tức

Netanyahu hủy cuộc họp nội các thời chiến ở Gaza – Al Jazeera

[ad_1]

  1. Netanyahu hủy cuộc họp nội các về chiến tranh Gaza  Tiếng Anh của Al Jazeera
  2. Smotrich chỉ trích Gantz, yêu cầu nội các an ninh chứ không phải nội các chiến tranh, họp ở Gaza  thời của Israel
  3. Netanyahu hủy cuộc họp nội các chiến tranh để thảo luận về kế hoạch Gaza sau chiến tranh – và đó là sự thật  người bảo vệ
  4. Phái đoàn Hamas tới Cairo để nghiên cứu đề xuất ngừng bắn của Ai Cập  thời gian Ailen
  5. Gaza có thể thay đổi?Bài học từ quá trình phi tiền hóa có thể hữu ích – nhưng chỉ ở một mức độ nào đó  Israel Hayom

[ad_2]

Source link

See also  Liệu quan điểm của Mỹ về xung đột ở Trung Đông có thay đổi? | Tin tức Deutsche Welle - Tin tức Deutsche Welle
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *