Connect with us

chơi game

Nhà sản xuất TV giải quyết vụ kiện tập thể giả 120Hz với giá 3 triệu USD

[ad_1]

Vizio đã đồng ý trả 3 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tập thể ở California năm 2018 cáo buộc công ty đã đánh lừa người tiêu dùng về tốc độ làm mới TV. Vizio từ lâu đã tuyên bố rằng công nghệ chèn khung đen giúp tăng “tốc độ làm mới hiệu quả” cho TV của hãng từ 60Hz lên 120Hz.

Nó cũng áp dụng ngôn ngữ và suy nghĩ tương tự cho các tấm nền 120Hz, tăng tốc độ làm mới “hiệu quả” của các tấm nền này lên 240Hz.cái này điều khoản giải quyết (vượt qua bờ rìa) cho phép bất kỳ ai mua Vizio TV ở California sau ngày 30 tháng 4 năm 2014, gửi yêu cầu bồi thường và nhận được khoản bồi thường từ $17 đến $50, tùy thuộc vào số lượng người yêu cầu bồi thường.

[ad_2]

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *