Connect with us

chơi game

TinyBuild đóng cửa nhà xuất bản độc lập Versus Evil, tất cả nhân viên bị sa thải

[ad_1]

Năm 2023 đã gần đến nhưng tin xấu cho ngành trò chơi điện tử vẫn liên tục ập đến. Chỉ ba ngày trước Giáng sinh, TinyBuild đã sa thải tất cả nhân viên tại nhà xuất bản độc lập Versus Evil và đóng cửa nó.

Việc đóng cửa Versus Evil lần đầu tiên được báo cáo trên Twitter bởi các nhân viên cũ. “Chà. Đó là một hành trình 10 năm thú vị. Toàn bộ đội Versus Evil vừa bị sa thải,” giám đốc sản xuất Lance James tiếng riu ríu.James trong một tweet khác Thêm vào“Hãy để tôi nói rõ – đây không phải là một quyết định hay lựa chọn để chống lại cái ác.”[ad_2]

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *